Główna » Śmierć za granicą – jak zorganizować transport zwłok

Śmierć za granicą – jak zorganizować transport zwłok

W dzisiejszym, globalnym społeczeństwie, w którym jesteśmy bardziej mobilni, coraz częściej pojawia się konieczność przewiezienia ciała zmarłego z kraju, gdzie odszedł w miejsce, gdzie  będzie zorganizowany pochówek. Usługi międzynarodowego transportu zwłok organizują firmy dysponujące odpowiednim zapleczem technicznym.

Sprowadzenie zwłok zmarłego z zagranicy to procedura nieco skomplikowana i najlepiej powierzyć ją fachowcom – zakładom pogrzebowym, które specjalizują się w takiej usłudze. Sprowadzić  zwłoki może rodzina zmarłego, która jest spokrewniona z nim do 4 stopnia pokrewieństwa.

Niezbędne dokumenty

Pierwszym krokiem osób pragnących sprowadzić zwłoki do Polski jest uzyskanie od starosty powiatu, w którym spocznie zmarły, zgody na sprowadzenie zwłok. Wniosek taki jest rozpatrywany w ciągu 3 dni i jest zwolniony z opłaty skarbowej. Starosta wydaje decyzję w oparciu o informacje i decyzje innych organów, w tym np. sanepidu.

Następnym krokiem jest uzyskanie zaświadczenia na przewóz zwłok z urzędu konsularnego RP funkcjonującego w państwie, z którego będą przewożone zwłoki. Za ten dokument pobierana jest opłata konsularna, która jest uzależniona od państwa, z którego sprowadzane jest ciało. W przypadku państw Unii Europejskiej wynosi 50 euro, a Wielkiej Brytanii 40 funtów. Zazwyczaj ciało zmarłego poddane jest obrządkom zmierzającym do utrzymania ciała w jak najlepszym stanie.  

Do wniosku do konsulatu należy także dołączyć inne dokumenty niezbędne do realizacji transportu ciała do Polski. Warto dodać, że różnią się od siebie w zależności, czy rodzina sprowadzać będzie prochy, czy ciało zmarłego.

W przypadku transportu zwłok do wniosku trzeba dołączyć:

  • akt zgonu;
  • zaświadczenie medyczne o tym, że zgon nie miał związku z chorobą zakaźną;
  • zaświadczenie z firmy pogrzebowej, która będzie sprowadzać  zmarłego, że spełnia normy przewozu ciał;
  • zezwolenie koronera na wywóz ciała z Wielkiej Brytanii (potrzebne ze strony brytyjskiej, nie polskiej).

W przypadku przewozu prochów zmarłego procedura jest jeszcze mniej skomplikowana i wymaga dostarczenia:

  • aktu zgonu;
  • zaświadczenia o kremacji zwłok;
  • zaświadczenia zakładu pogrzebowego, że urna jest z metalu i zawiera jedynie szczątki zmarłego.

Warto pamiętać, że urna z prochami powinna znajdować się w drewnianej skrzynce.

Międzynarodowy transport zmarłych różnymi środkami

Ciało zmarłego można przewieźć różnymi rodzajami transportu – niekoniecznie musi to być specjalnie przygotowany do tego celu karawan. Warto jednak pamiętać o tym, że za przewóz takiego ładunku trzeba będzie zapłacić. W przypadku samolotów warto się także zorientować, czy dana linia lotnicza przewiduje możliwość transportu zwłok – w niektórych otrzymasz zgodę jedynie na przewóz urny z prochami.

Należy dodać, że transport międzynarodowy zwłok wymaga wykorzystania specjalnie do tego celu przygotowanych środków transportu – odpowiednio oznakowanych i spełniających wszystkie wymogi formalne.

Transport zwłok – koszty

Koszty związane z przewozem ciała kształtują się różnie, zazwyczaj skorelowane są z odległością, jaką musi pokonać zmarły, aby dotrzeć do Polski. Są także warunkowane wykorzystaniem różnych środków transportu – bez wątpienia transport samochodowy jest najtańszy, ale nie zawsze możliwy w krajach europejskich. Sprowadzenie zwłok z krajów europejskich waha się od 4,5 tysiąca (Niemcy) do kwot przekraczających 10 tysięcy złotych (Irlandia i Hiszpania). W tych kwotach zawarto już zakup trumny z wkładem metalowym, zabezpieczenie i przygotowanie zwłok do transportu a także odprawę konsularną i przewóz ciała karawanem. Kwota ta nie pokrywa natomiast opłat w zagranicznym zakładzie pogrzebowym, opłat za pobyt zmarłego w szpitalu czy innych czynności zleconych przez rodzinę (np. kremacji).

Zamawiając międzynarodowy transport zwłok warto także zawczasu zapytać firmę pogrzebową o całość kosztów, które będą niezbędne do realizacji przedsięwzięcia. Niektóre z nich na początku podają jedynie cenę za kilometrówkę nie uwzględniając obowiązkowych wszak opłat konsularnych i przygotowania ciała do transportu.

24H 513 059 721