Główna » Cennik grobów urnowych i kolumbariów w Warszawie

Cennik grobów urnowych i kolumbariów w Warszawie

Poniżej prezentujemy Państwu ceny nowych grobów urnowych na warszawskich cmentarzach.

Są to miejsca dostępne dla wszystkich bez względu na miejsce zamieszkania. Na ogólnie dostępnych cennikach możecie Państwo znaleźć ceny niżej wymienionych grobów, ale trzeba się liczyć z tym, że nie można patrzeć tylko na samą kwotę zakupu miejsca, gdyż do pogrzebu doliczane są w zarządach cmentarzy również inne opłaty, takie jak: pokładane z tytułu pochowania urny, opłata 20 letnia za korzystanie z terenu cmentarza, wywóz kwiatów po pogrzebie, udostępnienie miejsca w niszy katakumbowej, korzystanie z terenu cmentarza, czy kontrola prawidłowości przygotowania miejsca do pochówku, itp. Często również podane na ogólnych cennikach kwoty są kwotami netto, także należy doliczyć do nich 8 % vat.

Zestawiliśmy Państwu ceny za groby urnowe brutto z opłatami dodatkowymi niezbędnymi do opłacenia pogrzebu wraz z opłatą za otwarcie i zamknięcie grobu do pogrzebu (murarz/grabarz).

Cmentarz Bródnowski:

 • kolumbarium – 7376,40 zł

Na Cmentarzu Bródnowskim nie ma innych dostępnych grobów urnowych. Można jednak zakupić tradycyjne miejsce i pochować w nim urnę, ale koszt jest znacznie większy.

Cmentarz Komunalny Północny:

 • grób urnowy ziemny rodzinny – 2030 (opłaty kancelaryjne) + 864 (grabarz) = 2894 zł
 • grób urnowy murowany pojedynczy – 2030 + 1080 = 3110 zł
 • grób urnowy murowany rodzinny – 3430 + 1512 = 4942 zł
 • grób urnowy murowany kw. U-III-1: wym. 76x76x100 – 6440 + 1512 = 7952 zł
 • grób urnowy murowany kw. U-II-1: wym. 50x50x100 – 4680 + 972 = 5652 zł
 • kolumbarium kw. B: wym. 40x40x47 – 4550 + 540 = 5090 zł
 • kolumbarium kw. KV1 i KV2: wym. 50x50x50 – 4890 + 540 = 5430 zł

Cmentarz Komunalny Południowy:

 • grób urnowy ziemny pojedynczy – 1700 (opłaty kancelaryjne) + 540 (grabarz)= 2240 zł
 • grób urnowy ziemny rodzinny – 1720 + 864 = 2584 zł
 • grób urnowy murowany pojedynczy – 1775 + 972 = 2747 zł
 • grób urnowy murowany rodzinny – 2610 + 1512 = 4122 zł

Cmentarz Powązki Stare:

 • kolumbarium (3 górne rzędy) – 23540 zł
 • kolumbarium (pozostałe rzędy) – 18740 zł

Cmentarz Powązki Wojskowe:

 • kolumbarium – 11116 zł
24H 513 059 721