Główna » Pogrzeby wojskowe

Elizjum Warszawa - Złoty Ornament

Pogrzeb z wojskową asystą honorową

Dom pogrzebowy Elizjum z Warszawy posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji najpiękniejszych pogrzebów jakimi są bez wątpienia ceremonie z wojskową asystą honorową. Posiadamy niezbędne doświadczenie wymagane do sprawnej współpracy z żołnierzami biorącymi udział w asyście.

Dedykowane są osobom zasłużonym dla kraju, żołnierzom, weteranom, kombatantom, oraz osobom odznaczonym Orderem Wojennym Virtuti Militari lub Orderem Krzyża Wojskowego. W Warszawie pogrzeby osób uznanych za zasłużone dla kraju odbywają się najczęściej na Cmentarzu na Powązkach.

Elizjum Warszawa - Złoty Ornament
Elizjum Warszawa - Złoty Ornament

POGRZEBY WOJSKOWE Warszawa

Elizjum Warszawa - Złoty Ornament

Wniosek o udział wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej wraz z wymaganą dokumentacją należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: dgw.ceremonial@ron.mil.pl.

Przed wysłaniem wniosku należy skontaktować się telefonicznie z Dowództwem Garnizonu Warszawa (tel. 261-873-150, 261-873-198). Wniosek do Dowództwa Garnizonu Warszawa należy pobrać – klikając tutaj.

Dowództwo Garnizonu Warszawa dysponuje także miejscami grzebalnymi tradycyjnymi i urnowymi na Cmentarzu Komunalnym Północnym, Cmentarzu Komunalnym Południowym oraz Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Elementy pogrzebu wojskowego nadające mu wyjątkowego i podniosłego charakteru to:

  • salwa honorowa,
  • uroczysta przemowa,
  • kondukt,
  • prezentacja orderów
  • warta honorowa
  • pododdział sztandarowy, poczet chorągwiany
  • orkiestra wojskowa

Nie wszystkie elementy muszą występować jednocześnie. Użyte środki są w gestii dowódcy garnizonu i tego jakimi siłami dysponuje on w danej chwili.

Wszystkie formalności i uzyskanie decyzji na pogrzeb wojskowy zajmują do kilku dni. Procedura jest nieco inna w przypadku osób uznanych za szczególnie zasłużone dla Państwa. W tym przypadku o asyście wojskowej na pogrzebie i użytych środkach decyduje bezpośrednio Minister Obrony Narodowej.

W zakładzie pogrzebowym Elizjum zadbamy o odpowiednią obsługę pogrzebu z ceremoniałem wojskowym. Posiadamy wieloletnie doświadczenie przy organizacji tego typu pogrzebu.

Elizjum Warszawa - Złoty Ornament

Galeria

Elizjum Warszawa - Złoty Ornament
24H 513 059 721