Główna » Oprawa muzyczna uroczystości pogrzebowych – jakie są możliwości?

oprawa muzyczna

Oprawa muzyczna w trakcie uroczystości pogrzebowych jest istotnym elementem towarzyszącym ostatniemu pożegnaniu osoby zmarłej. Z racji tego, że pogrzeb jest uroczystością podniosłą, wymagającą zachowania powagi i poszanowania godności osoby zmarłej, muzyka towarzysząca temu obrzędowi powinna być naznaczona smutkiem, zadumą i żałobą. Coraz więcej osób decyduje się na oprawę muzyczną w trakcie pogrzebu, ponieważ podkreśla ona znaczenie tej uroczystości. Muzyka w czasie pogrzebu może być związana także z ostatnią wolą zmarłego.

Jak dobrać oprawę muzyczną do rodzaju uroczystości funeralnej?

W zależności od rodzaju uroczystości oprawa muzyczna na pogrzebie może być utrzymana w formie klasycznej lub dedykowana bezpośrednio osobie zmarłej. W przypadku pogrzebów świeckich istnieje możliwość samodzielnego dobrania utworów muzycznych, które będą towarzyszyć ostatniemu pożegnaniu osoby zmarłej.

Z racji tego, że pogrzeb świecki odbywa się bez udziału duchownego, który jest przewodnikiem religijnym uroczystości, oprawa muzyczna przeznaczona na tę okazję może zawierać elementy muzyki klasycznej, jak również utwory skłaniające do refleksji i pogłębionej zadumy żałobników czuwających przy ciele zmarłego.

Istnieje pewna dowolność względem rodzaju wybieranych utworów. Mogą być to skomponowane utwory muzyczne z towarzyszeniem różnego typu instrumentów. W trakcie pogrzebów świeckich dopuszcza się także utwory wokalne, które mogą być związane z ostatnią wolą zmarłego. Oprawa muzyczna na pogrzebach świeckich może zawierać ulubione utwory osoby odprowadzanej na miejsce ostatniego spoczynku.

Rodzaj oprawy muzycznej na pogrzebach w obrządku religijnym

W przypadku pogrzebów utrzymanych w obrządku religijnym, wybór oprawy muzycznej jest ograniczony i narzucony przez prawo kościelne lub zasady obowiązujące w danej wspólnocie wyznaniowej. W przypadku pogrzebów w obrządku rzymskokatolickim z przewodnikiem ceremonii pogrzebowej, jakim jest kapłan, wszystkie utwory muzyczne opierają się na pieśniach pogrzebowych. Dopuszczalne jest także towarzyszenie instrumentów w postaci skrzypiec lub trąbki, które są obecne podczas ostatniej drogi zmarłego, w trakcie odprowadzania jego ciała na cmentarz.

Pogrzeb w obrządku religijnym nie dopuszcza możliwości samodzielnego dobierania oprawy muzycznej. Przewodnik ceremonii, czyli kapłan bądź osoba zajmująca się prowadzeniem obrządków religijnych w danej wspólnocie wyznaniowej, posiada zbiór pieśni i utworów muzycznych, dedykowanych uroczystościom funeralnym.

W trakcie mszy świętej odbywającej się w kościołach katolickich, wykonywane są pieśni żałobne z towarzyszeniem organów bądź instrumentów w postaci skrzypiec lub gitary klasycznej. To utwory muzyczne mające charakter ostatniego pożegnania. Są one formą modlitwy śpiewanej. Ich żałobny charakter ma skłonić osoby zebrane nad trumną zmarłego do zadumy i pogłębionej refleksji nad ulotnością i kruchością ludzkiego życia.

Oprawa muzyczna w pogrzebowych obrządkach religijnych jest także formą prośby czy wstawiennictwa osób zebranych nad ciałem zmarłego o uzyskanie przez niego dostępu do życia wiecznego.

Oprawa muzyczna w domu pogrzebowym

Oprawa muzyczna podczas mszy pogrzebowej towarzyszy całej liturgii, a także końcowej części uroczystości pogrzebowych. Pieśni wykonywane są w czasie wyprowadzania trumny lub urny z kościoła i marszu pogrzebowego, mają charakter modlitewny. W przypadku uroczystości świeckich możliwe jest towarzyszenie wybranych utworów muzycznych przez całą ceremonię lub w trakcie pokazu slajdów czy też prezentacji multimedialnej, mającej na celu upamiętnienie osoby zmarłej.

Muzyka w tle domu pogrzebowego to również ważny element uroczystości. Towarzyszy ona w czasie chwil zadumy nad ciałem osoby zmarłej i pozwala wprowadzić pogrzebników w nastrój zadumy, podkreślając podniosły charakter tej uroczystości funeralnej. Dopuszcza się, aby oprawa muzyczna na pogrzebie w obrządku religijnym odbywała się z towarzyszeniem instrumentów klasycznych w postaci fletów i wiolonczeli. To instrumenty muzyczne, które podkreślają podniosły charakter uroczystości, a jednocześnie umożliwiają stworzenie odpowiedniej atmosfery.

Oprawa muzyczna pogrzebów jest istotnym elementem pochówku osoby zmarłej. Coraz więcej osób decyduje się wprowadzić tę formę pożegnania, ponieważ nadaje ona uroczystości podniosłego charakteru i skłania do pogłębionej refleksji.

24H 513 059 721