Główna » Konsolacja – czym jest i jak ją zorganizować?

utrata bliskiej osoby

Wzmianki o stypie i konsolacji pojawiły się już w historii pierwszych Słowian. Stypa była wówczas uroczystością zorganizowaną z powodu śmierci kogoś bliskiego bądź znanej osoby, zazwyczaj wojownika, wodza czy przywódcy plemienia. Początkowo uczty żałobne organizowano na cmentarzach, często łączono je z obchodami Zaduszek. Uroczystości popogrzebowe nierozerwalnie związane były z konsolacją, czyli formą pocieszenia członków rodziny po starcie bliskiej im osoby. Zwyczaj zapraszania na stypę, czyli na poczęstunek z elementami konsolacji przetrwał do dzisiaj. Obecnie uroczystość ta organizowana jest w restauracji lub w domu.

Co to jest stypa?

Wiele osób zadaje pytanie – co to znaczy stypa. Jest to uroczystość organizowana po pogrzebie. Popularne zaproszenie na stypę jest praktykowane niezależnie od wyznania czy przynależności zmarłego do danej wspólnoty religijnej. To uroczystość pogrzebowa zorganizowana z powodu śmierci danej osoby. Stypa po pogrzebie może odbywać się w domu lub w wybranym przez rodzinę zmarłego lokalu gastronomicznym.

Tradycyjna stypa polega na przygotowaniu skromnego poczęstunku tuż po złożeniu ciała do grobu. Uczestnicy w trakcie stypy mogą się nie tylko posilić. Poczęstunek po pogrzebie to także czas, kiedy można złożyć dodatkowe kondolencje, jak również wspomnieć osobę zmarłą.

Tradycja organizowania styp istnieje w Polsce od wieków. Jest ona bezpośrednio związana z wielowiekowymi obrzędami, zapoczątkowanymi przez plemiona słowiańskie. Należy pamiętać, że zaproszenie na pogrzeb nie musi być tożsame z koniecznością uczestniczenia w stypie. Udział w tej uroczystości powinny brać wyłącznie najbliższe zmarłemu osoby, w tym krewni, rodzina, znajomi bądź przyjaciele.

Stypa – co to?

Osoby poszukujące informacji na ten temat powinny wiedzieć, jaki jest charakter tej uroczystości. Zorganizowany poczęstunek po pogrzebie ma ustalony przebieg i charakter. Spotkanie w gronie rodziny i przyjaciół z towarzyszeniem poczęstunku daje odpowiedź na pytanie co to jest stypa. Przygotowanie tego typu uroczystości wymaga dokładnego zaplanowania jej miejsca, jak również rodzaju poczęstunku. W przypadku chęci zorganizowania stypy poza lokalem gastronomicznym, warto ustalić, ile osób może być na imprezie w domu, ponieważ wymaga to zaopatrzenia się w odpowiednią ilość napojów, jak również produktów spożywczych, które będą podawane żałobnikom.

Organizowana stypa w czasie pandemii powinna odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. W przypadku osób planujących zorganizowanie poczęstunku po pogrzebie w lokalu gastronomicznym warto ze sporym wyprzedzeniem czasowym ustalić, ile kosztuje stypa od osoby, aby móc przygotować się na większy wydatek. Większość restauracji posiada w swojej ofercie możliwość zorganizowania skromnego poczęstunku dla żałobników, bez względu na liczbę osób biorących udział w tej uroczystości. Stypa zorganizowana w lokalu gastronomicznym eliminuje potrzebę jej samodzielnego przygotowania, co jest sporym ułatwieniem dla pogrążonej w bólu najbliższej rodziny osoby zmarłej.

Stypa a konsolacja – podstawowe różnice

Popogrzebowy posiłek ma uzasadnienie natury praktycznej, duchowej, symbolicznej, jak również materialnej. Stypa inaczej mówiąc może być wyrazem wdzięczności za obecność na pogrzebie. To również cześć oddawana osobie zmarłej oraz podziękowanie rodziny zmarłego za okazane współczucie. Osoby biorące udział w stypie powinny wiedzieć, jak pocieszyć smutną osobę, która doświadczyła bólu, żalu i traumy spowodowanej odejściem członka jej rodziny. Tego typu zadanie spełni konsolacja.

W literaturze traktującej o tematyce funeralnej pojawia się termin konsolacja a stypa. Warto prawidłowo określić te dwa pojęcia. Spotkanie popogrzebowe, czyli stypa zawiera w sobie elementy konsolacji, czyli pocieszenia osoby, która doświadczyła traumy, spowodowanej odejściem członka najbliższej rodziny. Powyższe wyjaśnienie jest odpowiedzią na pytanie – konsolacja co to jest? Należy pamiętać, że spotkanie na stypie podkreśla związek osób żywych ze zmarłym. Osoby uczestniczące w uroczystościach pogrzebowych powinny zdawać sobie sprawę z tego, że konsolacja jest jednym z elementów pocieszenia rodziny zmarłego po pogrzebie. Pomoże im uporać się ze stratą, jak również przetrwać ten trudny okres w życiu.

Stypa jest formą podziękowania za udział w uroczystościach żałobnych i pogrzebowych. Z kolei konsolacja jest pocieszeniem osób, które doświadczyły bólu, smutku i traumy, spowodowanej odejściem krewnego.

24H 513 059 721