Główna » Jakie wymogi muszą spełniać samochody do transportu zwłok?

transport zwlok

Samochody pogrzebowe, zwane karawanami, muszą być odpowiednio dostosowane do transportu zwłok ludzkich. Warunki, jakie powinny spełnić zostały określone prawnie, a ich wypełnienie potwierdzone zostaje certyfikacją przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W niniejszym artykule wskażemy wymogi, jakie muszą spełnić karawany służące do przewozu ludzkich zwłok.

Warunki do spełnienia przy przewozie osób zmarłych – usługi zakładu pogrzebowego

Transport zwłok ludzkich wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu warunków i uzyskania pozwoleń. Warto wiedzieć, że w Polsce transport zwłok jest możliwy jedynie za pośrednictwem odpowiednich instytucji, jakimi są zakłady pogrzebowe posiadające stosowne koncesje. Procedura wydania dokumentów określona jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Warunki, jakie muszą spełniać samochody do przewozu zwłok są niemal takie same, jak w przypadku środków transportu przeznaczonych do przewozu osób na dalekie odległości. W tym przypadku pozwolenie dotyczy transportu zwłok z zakładu pogrzebowego na cmentarz. Samochód do przewozu zwłok musi posiadać odpowiednie oznaczenie jako samochód specjalny. Jest to najczęściej karawan, którym dysponują wszystkie zakłady pogrzebowe.

Uzyskanie odpowiednich uprawnień do przewozu zwłok i szczątków ludzkich możliwe jest po dostarczeniu wniosku zawierającego następujące informacje:

  • dane osobowe osoby zmarłej,
  • dane osobowe wnioskodawcy,
  • dokładne miejsce wyjazdu oraz miejsce docelowe,
  • rodzaj środka transportu.

Dodatkowo konieczne jest wskazanie przyczyny zgonu, a w szczególnych przypadkach złożenie oświadczenia, że śmierć nie nastąpiła w wyniku choroby zakaźnej. Dodatkowe dokumenty wymagane są również w przypadku transportu ciała międzynarodowego.

Samochód do transportu zwłok – jakie warunki musi spełniać?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich dokładnie określa warunki, jakie muszą zostać spełnione przez samochody przeznaczone do transportu zwłok. Zgodnie z rozporządzeniem, środki transportu wykorzystywane jako karawany muszą spełniać następujące wymagania sanitarne oraz techniczne:

  • samochód powinien być w sposób trwały oznakowany, tak by jasno wskazywał na jego przeznaczenie;
  • samochód powinien posiadać odizolowaną kabinę kierowcy, tak by stanowiła odrębną przestrzeń od części przeznaczonej na transport zwłok;
  • podłoga pojazdu w miejscu, gdzie przewożone są zwłoki musi być wykonana z materiałów, które można łatwo dezynfekować i czyścić;
  • samochód musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie, które uniemożliwia ewentualne przesuwanie się trumny podczas transportu i zapewni jej odpowiednią stabilność podczas przewozu;
  • pojazd musi posiadać wydzielone miejsce, w którym przechowywane są środki dezynfekujące, przyrządy do mycia bądź czyszczenia oraz jednorazowe rękawice ochronne.

Przewóz osób zmarłych bądź szczątków ludzkich nie jest możliwy bez spełnienia określonych warunków i nie może odbywać się dowolnie wybranym pojazdem. Konieczne jest w tym celu dostosowanie samochodu do zasad technicznych i sanitarnych, tak by transport odbywał się w sposób bezpieczny i godny poszanowania dla osoby zmarłej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w transporcie zmarłych zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Dom Pogrzebowy Elizjum w Warszawie dysponuje karawanami spełniającymi wszelkie niezbędne wymogi zarówno sanitarne, jak i higieniczne.

Warto również wiedzieć, że w przeciwieństwie do przewozu zmarłych w trumnach, transport urny z prochami nie podlega w Polsce żadnym przepisom prawnym. Jej przewóz możliwy jest każdym środkiem transportu, a jedynym wymogiem staje się transport zwłok zorganizowany w sposób, który zapewni zmarłemu należny szacunek.

24H 513 059 721