Główna » Jakie są koszty kupna nowego grobu?

cmentarz wawrzyszewski chomiczowka bielany warszawa

Organizacja pogrzebu to nie tylko szereg formalności, które trzeba wypełnić oraz decyzji, jakie należy podjąć. Trzeba liczyć się także z kosztami, które w tym zakresie musimy opłacić. Istnieje co prawda możliwość kredytowania usług pogrzebowych, istnieje także zasiłek pogrzebowy, o jaki można się ubiegać. Nie zmienia to jednak faktu, że należy mieć świadomość, jakie wydatki się z tym wiążą – żeby nie być zaskoczonym ostateczną kwotą za przygotowanie do ceremonii pogrzebowej czy kupna nowego grobu.

Wykupienie miejsca na cmentarzu

Jednym z pierwszych wydatków, które należy ponieść, jest wykupienie miejsca pochówku na wybranym cmentarzu. Nie ma jednej, stałej ceny, która obowiązywałaby w całym kraju. Kwoty te różnią się w poszczególnych regionach, miastach, jeszcze inne mogą być na wsiach i w małych miejscowościach. Wiele zależy od tego, jakie ma być to miejsce pochówku, a zatem też – na jaką formę pogrzebu decyduje się rodzina osoby zmarłej. Czy będzie to pojedynczy grób, chowany w formie tradycyjnej, urna, czy może ma być to grób rodzinny. W tym zakresie ceny mogą się wahać od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. W wielu miejscach wiąże się to z wykupieniem miejsca na cmentarzu na najbliższe dwadzieścia lub pięćdziesiąt lat. Po tym czasie należy liczyć się z koniecznością ponownej opłaty.

Koszt trumny bądź urny

Forma pochówku ma także wpływ na kolejne koszty związane z organizacją pogrzebu. Należy bowiem wybrać trumnę lub urnę – w zależności od tego, czy będzie to pogrzeb tradycyjny czy z kremacją. Im bardziej ozdobne będą do nich dołączone elementy dodatkowe, z tym większym wydatkiem w tym zakresie należy się liczyć. 

Zakład pogrzebowy Elizjum gwarantuje, że każdy z rodzajów trumny lub urny, również tych w niższych cenach, jest wykonany z należytą starannością i przy zachowaniu jakości. Koszt powyższych może się wahać od kilkuset do kilku tysięcy złotych. W przypadku pochówku w urnie należy liczyć się także z kosztem samej kremacji, która wynosi około sześciuset złotych.

Oprawa uroczystości pogrzebowych

Z organizacją pogrzebu wiążą się także inne wydatki, już znacznie mniejsze od wspomnianych. Jednak również należy wziąć je pod uwagę. Będzie to między innymi zakup wieńców, kwiatów czy tabliczek na grób, które będą zawierać podstawowe informacje o zmarłym – jego imię, nazwisko, datę urodzenia i śmierci. Koszty takich tabliczek nie są duże, ograniczają się do kilkunastu bądź kilkudziesięciu złotych. Wykonane są z trwałych materiałów, odpornych na zmienne warunki atmosferyczne. Wydatki poniesione na kwiaty lub wieńce są już zależne od tego, jaką formę, wielkość i dodatkowe elementy ozdobne wybierze rodzina osoby zmarłej. W związku z oprawą uroczystości pogrzebowych można zdecydować się także na dodatkowe usługi, na przykład takie, jak gra na trąbce przez profesjonalnego muzyka czy wygłoszenie mowy pogrzebowej.

Koszt nagrobka

Już po samym pogrzebie przychodzi czas na to, by zastanowić się nad formą nagrobka. Jeżeli osoba zmarła została dochowana do grobu rodzinnego, to koszt ten jest niewielki – może się wiązać na przykład z dodaniem jedynie kolejnych napisów na istniejącej już płycie. Jeżeli ma to być zupełnie nowy grób, to trzeba się liczyć z większym wydatkiem. Jakim – to już zależy od rodziny osoby zmarłej. Jeśli ma to być podstawowy pomnik, z prostych materiałów, bez dodatkowych zdobień, to uda się go zrealizować w stosunkowo niskiej cenie. Jednak im bardziej będzie on wytworny, tym większe koszty trzeba będzie ponieść – może to być nawet kilkanaście tysięcy złotych. To już jednak kwestia do przedyskutowania z zakładem kamieniarskim, który przedstawi różne możliwości, materiały i formy nagrobków. Tu trzeba liczyć się również z tym, że pomnik może być stawiany dopiero po określonym czasie – kiedy ziemia wokół nowego grobu już osiądzie. Po to, by nie narażać się na to, że nowy grób się osunie, połamie i zniszczy. Właśnie dlatego warto w tym zakresie zdecydować się na pomoc i doradztwo ze strony fachowców.

24H 513 059 721