Główna » Jak zorganizować tradycyjny pogrzeb katolicki

ceremonia pogrzeb katolicki

Tradycyjne pogrzeby katolickie wiążą się z koniecznością załatwienia wielu formalności. Szeroka oferta zakładów pogrzebowych pozwala na w pełni profesjonalne zorganizowanie ceremonii pogrzebowej.

Tradycyjny pogrzeb katolicki 

Bardzo istotnym elementem ceremonii pogrzebowej w kościele katolickim jest ofiara eucharystyczna oraz liturgia słowa. Dużą rolę w tego typu uroczystości odgrywają także lokalne zwyczaje religijne i kulturowe. Tradycyjny pogrzeb katolicki wymaga zachowania pewnego obrządku, który praktykowany jest nie tylko w kościele czy na cmentarzu, ale także w domu zmarłego.

Według zasad kościoła katolickiego ceremonia pogrzebowa powinna odbywać się w kościele parafialnym zmarłej osoby. Dopuszcza się jednak także możliwość, by uroczystości pogrzebowe odprawione zostały w parafii, w której doszło do zgonu, a także w parafii wybranej przez rodzinę zmarłego, zdecydowanie najczęściej msze pogrzebowe odbywają się na cmentarzu lub w pobliżu cmentarza na którym będzie pochowana zmarła osoba. W takich przypadkach należy poinformować o tym duszpasterza parafii, do której należała zmarła osoba i poprosić o wystawienie zezwolenia na pogrzeb katolicki poza własną parafią. Naszą Parafią staje się parafia na terenie której mieszkamy ostatnie pół roku.

Niezbędne formalności

Organizacja pogrzebu katolickiego wiąże się z koniecznością załatwienia dużej liczby formalności. Najważniejszym dokumentem, który należy uzyskać po śmierci osoby jest karta zgonu. Bez tego dokumentu niemożliwe będzie załatwienie pozostałych spraw, począwszy od wyrobienia aktu zgonu. Karta zgonu wydawana jest przez lekarza, który stwierdził zgon. Gdy zgon nastąpi w domu, po wystawieniu karty zgonu przez lekarza można zadzwonić po wybrany zakład pogrzebowy, aby przewiózł ciało do chłodni. Następnie z kartą zgonu, dowodem osobistym zmarłego/ej i ze swoim dowodem osobistym należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego i tam zgłosić zgon oraz odebrać akt zgonu. Może to nastąpić nie później niż trzy dni od śmierci osoby.

Tradycyjny pogrzeb katolicki wymaga złożenia w kancelarii parafialnej następujących dokumentów:

  • akt zgonu otrzymany z Urzędu Stanu Cywilnego bądź kartę zgonu z odpowiednią adnotacją Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu;
  • zaświadczenie o udzielenie sakramentu chorych bądź wiatyku, który wystawiany jest w sytuacji, gdy do śmierci doszło w szpitalu lub poza parafią, do której zmarły należał.

Z kolei zakres i przebieg uroczystości pogrzebowych, a więc wszelkie szczegóły dotyczące mszy świętej oraz czynności w kaplicy cmentarnej, jak i na samym cmentarzu, można ustalić osobiście z odpowiednim duchownym. Należy również pamiętać o skontaktowaniu się z podmiotem administracyjnym cmentarza celem ustalenia dokładnego miejsca pochówku zmarłego. Jest to jedna z kwestii, którą możemy jednak powierzyć profesjonalnemu zakładowi pogrzebowemu.

Skorzystaj z profesjonalnych usług pogrzebowych

Organizacja tradycyjnego pogrzebu katolickiego coraz częściej oddawana jest w ręce profesjonalnych zakładów pogrzebowych. Niejednokrotnie, ze względu na stan psychiczny rodziny oraz konieczność załatwiania wielu formalności związanych z pogrzebem, osoby pogrążone w żałobie po prostu są zmuszone do skorzystania z zewnętrznych usług. W takich sytuacjach należy zwrócić się do wybranego zakładu pogrzebowego. Po okazaniu karty zgonu będziemy mogli szczegółowo ustalić wszelkie formalności dotyczące pochówku zmarłej osoby w kwestii dokładnego terminu pogrzebu, wyboru cmentarza, wyboru trumny bądź kremacji zwłok

Obecnie oferty zakładów pogrzebowych w tym zakresie są bardzo zróżnicowane. Większość z nich jest dostępna przez 7 dni w tygodniu i oferuje pomoc na każdym etapie organizacji pogrzebu. Również w tych najbardziej szczegółowych kwestiach dotyczących sporządzenia nekrologów i klepsydr, zakupu odzieży żałobnej, kupna wiązanek i wieńców pogrzebowych, a nawet organizacji przewozów dla uczestników uroczystości w dniu pogrzebu. Daje to możliwość dobrania poszczególnych elementów ceremonii pogrzebowej do własnych potrzeb i oczekiwań. Niejednokrotnie zakłady pogrzebowe dysponują nie tylko samochodem pogrzebowym czy szerokim wyborem trumien, ale także własną kaplicą pogrzebową. Tak szeroka oferta znacznie ułatwia proces organizacji pogrzebu, a tym samym pozwala na szybkie i w pełni profesjonalne zorganizowanie ceremonii.

Oprócz usług związanych stricte z organizacją pogrzebu, zakłady pogrzebowe pomogą nam także w załatwieniu wszelkich formalności związanych z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

24H 513 059 721