Główna » Jak składać kondolencje na pogrzebie?

Składanie kondolencji z powodu śmierci to niełatwe zadanie, szczególnie dla osób, które nie mają doświadczenia w tym względzie. Istnieje kilka sposobów na wyrażenie żalu po stracie osoby i przekazanie słów otuchy, pocieszenia dla jego najbliższej rodziny oraz krewnych.

Telegram lub list z kondolencjami

Coraz częściej praktykowane jest pisanie listów z kondolencjami lub też wysyłanie kartek lub telegramów kondolencyjnych, kierowanych na adres krewnych i rodziny osoby zmarłej. Jest to najwłaściwsze rozwiązanie, szczególnie dla osób, które z różnych względów nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej.

Pisemna forma wyrażenia żalu jest uznawana za bardzo taktowne i niezwykle eleganckie składanie kondolencji. Inną formą praktykowaną od wielu lat jest opublikowanie kondolencji w prasie. Dotyczy to przede wszystkim osób współpracujących zawodowo z osobą zmarłą lub biorących z nią bezpośredni udział w różnego rodzaju wydarzeniach. Ta forma wyrażania żalu po śmierci osoby nie wymaga dysponowania adresem rodziny i krewnych zmarłego.

Opublikowane w prasie kondolencje składa się w imieniu pracowników, zarządu, a także osób przewodniczących firmie, korporacji, stowarzyszeniu, fundacji czy innemu związkowi. Niektóre osoby decydują się także na telefoniczne złożenie kondolencji, szczególnie jeśli z różnych przyczyn nie mają możliwości szybkiego wysłania listu bądź telegramu, jak również nie będą uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej. Tego typu forma wyrażania żalu jest dopuszczalna, gdy osoba zmarła zamieszkiwała m.in. na innym kontynencie.

Formy składania kondolencji

Składanie kondolencji przed ceremonią pogrzebową lub po dokonaniu pochówku, nie może odbywać się poprzez używanie wiadomości sms, poczty elektronicznej lub powszechnie dostępnych komunikatorów. Tego typu zachowanie uznawane jest za duże faux pas. Zazwyczaj postrzegane jest jako brak szacunku dla osoby zmarłej, jak i jej najbliższych krewnych i rodziny. Bez względu na wiek osoby zmarłej, nie można korzystać z tych sposobów składania kondolencji.

Duże znaczenie odgrywa także forma składania kondolencji. Osoba przygotowująca się do tego, powinna dobrać odpowiednie słowa, aby nie urazić uczuć bliskich i rodziny zmarłego. Najlepiej stosować się do kilku prostych zasad. Krótkie kondolencje to zazwyczaj jedno zdanie. Składanie wyrazów współczucia w bardzo rozległej formie może być odebrane jako nietakt i uznane za zachowanie niewłaściwe. Dotyczy to zarówno rozmowy telefonicznej, jak i bezpośredniego składania kondolencji, w trakcie odbywającej się ceremonii pogrzebowej.

Jak i kiedy składać kondolencje?

Przed przystąpieniem do składania kondolencji warto dowiedzieć się od pozostałych uczestników ceremonii pogrzebowej, czy rodzina i bliscy osoby zmarłej życzą sobie tego typu zachowań w trakcie lub po zakończeniu pochówku. Obecnie praktykowane jest powiadamianie osób mających zamiar uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu zmarłego względem tego, czy mogą oni składać kondolencje rodzinie. Informacje te są umieszczane w nekrologu – opublikowanym w prasie bądź zawieszonym w miejscu publicznym.

Nierzadko rodzina osoby zmarłej prosi duchownego lub osobę prowadzącą świecką uroczystość pogrzebową o oficjalne poinformowanie zgromadzonych na pogrzebie osób o nieskładaniu kondolencji. Tego typu zasada dotyczy także przynoszenia wiązanek czy kwiatów na uroczystości pogrzebowe.

Składanie kondolencji może odbywać się w trakcie wystawienia ciała w kaplicy kościoła bądź w zakładzie pogrzebowym organizującym ceremonię. W przypadku pogrzebu świeckiego składanie kondolencji może mieć miejsce na cmentarzu, bezpośrednio po zakończeniu ceremonii i złożeniu trumny do grobu. Warto pamiętać o tym, że prawidłowe składanie kondolencji wymaga dostosowania się do danej sytuacji.

Składanie kondolencji to trudne zadanie, wymagające dostosowania się do sytuacji, w której rodzina żegna bliską im osobę. Odpowiedni dobór słów może dodać otuchy, pokrzepić pogrążonych w bólu po stracie krewnych oraz rodzinę zmarłego.

24H 513 059 721