Główna » Co zrobić, gdy człowiek umiera w domu?

dom pogrzebowy elizjum

Zdarza się, że śmierć członka rodziny następuje w domu. Taki zgon, mimo że jest silnym i traumatycznym przeżyciem, wymaga zachowania podstawowych procedur. Są one niezbędne, aby potwierdzić zgon i sprawnie zorganizować pochówek, bez narażania się na odpowiedzialność karną czy konieczność załatwiania dodatkowych formalności.

Co robić, gdy ktoś umrze w domu?

Sytuacja, gdy człowiek umiera w domu może zdarzyć się zarówno w przypadku dziecka, małżonka, jak i rodzica w podeszłym wieku. Zgon w domu wymaga stosowania się do pewnych procedur, bez których niemożliwe jest wykonanie dalszych kroków. Mimo że śmierć w domu jest traumatycznym wydarzeniem, nie można pozwolić, aby emocje wzięły górę nad logicznym myśleniem.

Osoby, które zastanawiają się, co zrobić po śmierci rodzica w domu, powinny mieć świadomość, że należy w tym przypadku bezzwłocznie powiadomić stację pogotowia ratunkowego. Procedury zgonu w domu wymagają skontaktowania się z numerem alarmowym. Można wówczas powiadomić dyspozytora, że nastąpiła śmierć w domu, dowiedzieć się co robić, by wezwać odpowiednie służby pod adres zamieszkania. Osoby rozważając temat zgonu w domu co zrobić, muszą mieć świadomość, że zaniechanie wymienionych działań, grozi odpowiedzialnością karną. Stwierdzenie zgonu w domu odbywa się tylko i wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów, w tym lekarza pogotowia.

Kto stwierdza zgon w domu?

Osoby zastanawiające się, co zrobić, gdy ktoś umrze w domu, muszą mieć świadomość, że w przypadku zejścia jakiegokolwiek podejrzenia o udziale osób trzecich, lekarz stwierdzający zgon może wezwać na miejsce służby policyjne. Poszukując informacji, kto stwierdzi zgon w domu, należy pamiętać, że upoważniona do tego zadania osoba wypisuje kartę zgonu. Są to pierwsze formalności po śmierci rodzica lub dziecka zmarłego w domu. Warto wiedzieć, co trzeba zrobić po śmierci bliskiej osoby w domu, aby nie narazić się na odpowiedzialność karną.

Stwierdzenie zgonu, który odbył się w zaciszu domowym, wszczyna kolejną procedurę. Osoby, które nie wiedzą, jak lekarz stwierdza zgon, powinny mieć świadomość, że bada on ustanie czynności życiowych. Pozwala to na stwierdzenie zgonu. Pomiar czynności życiowych jest podstawową metodą dającą odpowiedź, jak sprawdzić czy ktoś umarł. Lekarz przybyły na miejscu potwierdza śmierć osoby. Stwierdzenie zgonu wymaga wystawienia karty zgonu. Dzieje się tak w sytuacji, gdy ktoś umiera. Karta zgonu jest ważnym dokumentem, ponieważ tylko i wyłącznie na jej podstawie można uzyskać odpis skrócony aktu zgonu. Bez względu czy nastąpiła nagła śmierć bliskiej osoby czy też zgon po długiej i przewlekłej chorobie, karta zgonu jest kluczowym dokumentem wystawianym przez lekarza pogotowia, gdy umiera człowiek.

Trudności z ustaleniem tożsamości osoby zmarłej w domu – jak postępuje lekarz stwierdzający zgon?

Warto mieć na względzie, że śmierć w rodzinie może nastąpić niespodziewanie, również w dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy bądź weekendy. Gdy ktoś umiera w niedzielę także należy powiadomić pogotowie, aby dopełnić formalności po śmierci. W żadnym wypadku nie należy pozostawiać ciała. Przed przyjazdem lekarza, który ma stwierdzić zgon, należy przygotować dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość danej osoby. Bez względu na to czy nastąpiła nagła śmierć bliskiej osoby, czy też zgon po chorobie, warto wiedzieć, że brak dokumentu pozwalającego jednoznacznie ustalić tożsamość osoby zmarłej w domu, może wiązać się z potrzebą wezwania służb policyjnych w celu przeprowadzenia dalszej procedury.

Lekarz, którego zadaniem jest stwierdzenie zgonu, może odmówić wypisania karty zgonu w przypadku, gdy tożsamość zmarłego jest trudna bądź też całkowicie niemożliwa do ustalenia. Należy pamiętać, że na osobie lekarza wystawiającego akt zgonu spoczywa odpowiedzialność prawna za wszelkiego typu zaniedbania i ewentualne pomyłki, wynikające z nieprawidłowego sporządzenia wyżej wspomnianego dokumentu. Chodzi tutaj także o brak jednoznacznego potwierdzenia tożsamości osoby zmarłej. Lekarz, którego zadaniem jest stwierdzenie zgonu, określa czy śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych, czy też jest to zgon z domniemanym udziałem osób trzecich, co całkowicie zmienia dalszy sposób postępowania i formalności po śmierci osoby zmarłej w domu.

Nagła śmierć bliskiej osoby w domu lub też zgon w wyniku przewlekłej choroby jest wydarzeniem niezwykle traumatycznym i bolesnym. W tych trudnych chwilach nie należy jednak zapominać o dopełnieniu wymaganych formalności, aby móc godnie i bez przeszkód pochować zmarłego członka rodziny

24H 513 059 721