Główna » Co powinien zawierać nekrolog?

klepsydra

Śmierć bliskiej osoby jest zawsze traumatycznym wydarzeniem, które wywołuje głębokie uczucie smutku i żałoby. Jednakże wymaga ono od bliskich sporego zaangażowania związanego z odpowiednim i sprawnym przygotowaniem uroczystości pogrzebowej, a także dopełnieniem wszelkich formalności związanych z pochówkiem. Jednym z elementów przygotowań jest prawidłowe sporządzenie nekrologu, mającego za zadanie poinformować sąsiadów i osoby z najbliższego otoczenia o zgonie danej osoby.

Oprawa graficzna nekrologu

W Polsce w dalszym ciągu funkcjonuje tradycyjny nekrolog, który jest powiadomieniem o śmierci osoby skierowanej do wszystkich zainteresowanych. Tego rodzaju nekrolog ma charakter publiczny. Co do zasady, powinien być on przygotowany oraz wywieszany w tych miejscach, w których przebywała, mieszkała, pracowała lub w jakikolwiek sposób udzielała się zmarła osoba. Warto go również wywiesić w tych miejscach, w których zmarły zawierał przyjaźnie czy jakieś inne kontakty towarzyskie czy biznesowe.

Nekrolog nie jest tylko powiadomieniem, ale stanowi swoiste zaproszenie na uroczystości pogrzebowe, dlatego też powinien zawierać w swojej treści tylko aktualne i potwierdzone informacje o miejscu oraz dokładnym terminie pochówku. Bardzo ważną cechą nekrologu jest jego elegancka oprawa graficzna, dostojność polegająca na ograniczeniu się wyłącznie do czarnego nadruku na białym tle oraz wyboru najprostszych czcionek.

Charakter żałobny oraz jego przeznaczenie już z góry narzucają mu utartą formę graficzną. Nekrolog ma czarną obwódkę, która od razu przykuwa uwagę otoczenia. Tego typu zabieg graficzny nie jest obowiązkowy, ale wynika z panującej w Polsce tradycji, która od bardzo wielu lat przyjęła się i z powodzeniem jest wykorzystywana przez prawie wszystkich bliskich osób zmarłych. Dzięki obwódce jest to jednoznacznie przekaz dla osób postronnych informujący, że mają oni do czynienia z nekrologiem, a nie zwykłym ogłoszeniem.

Symbole religijne a nekrologi świeckie

Kolejnym standardowym elementem, który przyjął się w polskiej kulturze, szczególnie u osób wierzących jest symbol krzyża, nierzadko z dodatkiem liści palmowych. Krzyż to znak chrześcijański, dlatego też warto jest go umieszczać wyłącznie na nekrologach osób wierzących i takich, które przed śmiercią życzyły sobie pochówku z udziałem osób  duchownych i w obrzędzie religijnym.

Nekrologi świeckie nie muszą zawierać żadnych elementów religijnych, lecz powinny posiadać podobną formę graficzną, jak te, mające odniesienie do religii. Bardzo ważna jest sama treść nekrologu. Należy pamiętać, że jest to drukowane ogłoszenie, które można powiesić lub umieścić w lokalnej prasie. Bez względu na rodzaj oraz miejsce jego eksponowania, wydruk musi zawierać wyłącznie aktualne i potwierdzone informacje. Na klatkach schodowych oraz tablicach ogłoszeniowych wywiesza się tak zwane klepsydry. Są to ogłoszenia zawierające treść ograniczoną do minimum. W nekrologach publikowanych w lokalnej prasie dodaje się także informacje o okolicznościach śmierci oraz inne ważne treści, które pragnie zawrzeć rodzina zmarłej osoby. Bardzo wiele zakładów pogrzebowych posiada ofertę przygotowania nekrologów oraz pomocy w wyborze i stworzeniu odpowiedniej oprawy graficznej i skonstruowania adekwatnej do okoliczności treści informacyjnej.

Prawidłowa konstrukcja nekrologu

Warto jednak poznać podstawy konstruowania przekazu informacyjnego na nekrologu. Przede wszystkim należy tutaj rozpocząć od formuły otwarcia – np. z żalem zawiadamiamy, z bólem serca zawiadamiamy. W kolejnej treści musi znaleźć się informacja o śmierci  z (opcjonalnie) datą urodzenia zmarłego. Następnie dużymi literami oraz pogrubioną czcionką umieszcza się imię i nazwisko zmarłego. W kolejnej treści nekrologu pojawia się data i miejsce pochówku bądź też miejsce odbycia się nabożeństwa żałobnego, a także informacja o nadawcy tej smutnej wiadomości – np. pogrążona w żalu rodzina, dzieci, mąż, brat, siostra itp.  W nekrologu można także podać informacje, które są niezbędne oraz uzupełnić jego treść kondolencjami, szczególnie, gdy nekrolog przygotowuje osoba postronna.  

Obecnie, w treści nekrologu często dodawany jest jakiś cytat z literatury pięknej. Bardzo popularne są Treny Jana Kochanowskiego lub też fragmenty wierszy polskich poetów.

24H 513 059 721