ul. Radzymińska 163, 03-576 Warszawa
+48 513 059 721

Główna » Aktualności » Kiedy wybrać trumnę, a kiedy urnę?

 

trumna czy urna

Wybór pomiędzy trumną, a urną jest bardzo indywidualną kwestią. Wpływ na decyzję mają tutaj zarówno przekonania religijne i etyczne, okoliczności śmierci, jak również kwestie ekonomiczne.

Kościół wobec kremacji zwłok

Kremacja zwłok nadal budzi wiele kontrowersji. Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego ciało stanowi swego rodzaju świątynię Ducha Świętego. Z tego powodu należy mu się odpowiedni szacunek. Niedawna nieufność Kościoła wobec kremacji zwłok odnosi się nie tylko do kwestii świętości ciała, ale także do cudu zmartwychwstania. Ciało Jezusa zostało bowiem złożone w grobie, po czym zmartwychwstało. W ślad za tym wydarzeniem, Kościół katolicki przez wieki kultywował grzebanie ludzkich ciał, łącząc ten proces z wiarą w zmartwychwstanie.

Z kolei wszelkie przejawy palenia ciał, również podczas różnych manifestacji, odbierane były jako przejaw braku wiary w cud zmartwychwstania. Bardzo często utożsamiane były także z pogańskimi zwyczajami, w  wyniku których powrót duszy do ciała stawał się niemożliwy. W związku z tym Stolica Apostolska surowo zakazywała wszelkich praktyk związanych z kremacją zwłok. Prawo to obowiązywało do Soboru Watykańskiego II. Kolejne lata zmieniły podejście Kościoła do kwestii kremacji ludzkich zwłok. Obecnie została ona trwale dopuszczona do praktyk Kościoła katolickiego.

Trumna czy urna?

Wybór sposobu pochówku w dużej mierze staje się indywidualną kwestią każdego z nas. Wynika z naszych przekonań nie tylko religijnych, ale także etycznych. Kierując się zasadami Kościoła katolickiego możemy odnieść się do prawa kościelnego, a dokładniej do Kodeksu Prawa Kanonicznego, zgodnie z którym tradycyjny pochówek ciała ceniony jest wyżej, aniżeli kremacja. Jest on bowiem wyrazem wiary w jego ostateczne zmartwychwstanie. Istotnym elementem kościelnej ceremonii pogrzebowej jest liturgia. Jasno wyraża ona wiarę w zmartwychwstanie ciała, podczas gdy kremacja przemawia za jego zniszczeniem. Podczas liturgii pogrzebowej ciału, jako świątyni Ducha Świętego, oddawana jest należna cześć.

Z kolei dopuszczenie kremacji zwłok wiąże się z pewnymi kwestiami demograficznymi. Wciąż wzrastająca liczba ludności wpływa na potrzebę zwiększania obszarów cmentarnych. W wielu miejscowościach, przede wszystkim na obszarach mocno zurbanizowanych, wyodrębnienie dodatkowych miejsc cmentarnych staje się niemożliwe. W wyniku tego na cmentarzach coraz częściej możemy spotkać się z tzw. kolumbarium posiadającymi wyodrębnione nisze, w których umieszczane są urny z prochami. W ten sposób cmentarze posiadają znacznie więcej miejsca i mogą pomieścić większą liczbę ciał zmarłych.

Wiele osób podkreśla także kwestie ekologiczne związane z kremacją zwłok. Podczas, gdy rozkładające się ciała mogą zanieczyszczać wody gruntowe, kremacja odbywa się sterylnie, bez dymu oraz wydzielania jakichkolwiek zapachów. Wpływ na decyzję mogą mieć także kwestie ekonomiczne. Kremacja zwłok stanowi tańszą alternatywę dla pochówku ciała w trumnie, głównie ze względu na mniejszą ilość miejsca jakie zajmuje na cmentarzu.

Ceremonia pogrzebowa z udziałem skremowanych zwłok jest możliwa pod pewnymi warunkami. Obrzędy pogrzebowe odbywające się w kościele muszą zostać odprawione przed procesem kremacji zwłok. Natomiast odprawienie liturgii z udziałem urny możliwe jest w ściśle uzasadnionych przypadkach, na przykład w sytuacji, gdy śmierć nastąpiła poza granicami kraju, gdzie ciało zostało skremowane, a następnie sprowadzone do ojczyzny. Ważnym jest także, aby urna, tak samo jak trumna, spoczęła w określonym miejscu na cmentarzu.

Wybór pomiędzy trumną, a urną jest bardzo indywidualną kwestią. Oprócz przekonań religijnych czy też okoliczności w jakich nastąpiła śmierć, wpływ na decyzję może mieć dostęp do miejsca na cmentarzu. W wielu sytuacjach, nie mając możliwości wykupienia tradycyjnego miejsca na nagrobek, decydujemy się na wykupienie niszy w kolumbarium. Na decyzję może tutaj mieć wpływ także kwestia ekonomiczna, a więc różnice cenowe w ofertach trumien oraz urn.

Call Now Button24H 513 059 721